PSD Chữ hiệu ứng Glitch Effect

Nay lướt Facebook có bạn share PSD Glitch Effect, hiểu nôm na đây là hiệu ứng chữ có vài lớp màu xếp chồng lên nhau tạo thành 1 hiệu ứng ảo ảo.

Trong PSD gồm nhiều style khác nhau:Chia sẻ bởi: Nghĩa Hiệp Trần

Đăng ký nhận tin mới:

7 Nhận xét từ "PSD Chữ hiệu ứng Glitch Effect"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel