PSD Chữ hiệu ứng Glitch Effect

Nay lướt Facebook có bạn share PSD Glitch Effect, hiểu nôm na đây là hiệu ứng chữ có vài lớp màu xếp chồng lên nhau tạo thành 1 hiệu ứng ảo ảo.

Trong PSD gồm nhiều style khác nhau:Chia sẻ bởi: Nghĩa Hiệp Trần

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

PSD Mockup Window Signage

Chia sẻ Template blogspot Ảnh bìa 247