Bandicam 4.0.0 Full Crack

Bandicam là một chương trình ghi lại video game và chụp ảnh màn hình chất lượng cao. Bạn có thể ghi video với Minecraft , WOW , MapleStory...