Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2017

Template BMAG Edited

Hình ảnh
Không dài dòng nữa! Hôm nay mình sẽ chia sẻ Template BMAG đã được chỉnh sửa các thứ các thứ. Template BMAG này được mình mod vài thứ của mấy trang khác nên nó hơi khác.
XEM DEMOTẢI THEME
  Nếu có thắc mắc hay lỗi khi dùng Template thì bình luận phía dưới nha!!